12 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Katowicach. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów Michał Wójcik, a także Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Ceremonię poprzedziła Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Katowicach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Katowicach, koncelebrowana przez księdza arcybiskupa seniora Wiktora Skworca. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na Plac Bolesława Chrobrego, gdzie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru i jego poświęcenie.

- Sztandar, jak pisał błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński ma swoje miejsce między hymnem państwowym a przysięgą wojskową - mówił wiceminister Michał Woś. I dodał: - Sztandar historycznie jest tą chorągwią, która jednoczyła, gromadziła rycerstwo, która ułatwiała prowadzenie działań i bitew. Sztandar to świętość – dla funkcjonariusza i dla jednostki penitencjarnej. Sztandar jest uhonorowaniem pracy jednostki i jej świetnych wyników, zarówno w programach rządowych, programie „Praca dla więźniów”, jak i całym szeregu działań, które ustawodawca nałożył na Służbę Więzienną. Dzisiaj bardzo za to dziękuję. Jednostka katowicka, śląscy więziennicy, a w sposób szczególny Areszt Śledczy w Katowicach, to jednostka, gdzie wszystkie programy Ministerstwa Sprawiedliwości są realizowane wzorowo. Wiceminister wskazał także trzy najważniejsze funkcje sztandaru: jednoczenie kardy, reprezentowanie formacji na zewnątrz oraz bycie nośnikiem najwyższych wartości.

- Sztandar to symbol, trzeba go bronić i chronić. Sztandar uczestniczy w uroczystościach państwowych, samorządowych, religijnych – mówił minister Michał Wójcik. Jednocześnie przypomniał zadania, które były realizowane przez Służbę Więzienną w trudnym czasie pandemii, realizację rządowych programów. Minister podziękował za możliwość nadzorowania pracy naszej formacji – Bardzo dziękuję za ten czas, że mogę być i teraz z państwem. Jak widać cały czas mam w sercu Służbę Więzienną.

Generał Kitliński powiedział, że sztandar  to symbol, który jest powodem do dumy i jest ważnym nawiązaniem do tradycji. - Sztandar nosi się z honorem. Sztandar nadaje powagi, ale też buduje tożsamość i wspólnotę. Jest wyrazem prestiżu instytucji, którą reprezentuje. Sztandar jest symbolem i zobowiązaniem do przestrzegania wartości, które wyraża: Bóg, Honor i Ojczyzna - podkreślał.

Fundatorem katowickiego sztandaru jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON”. W drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe oraz gwóźdź pamiątkowy. Abp Skworc poświęcił sztandar, a wiceminister sprawiedliwości Michał Woś uroczyście przekazał go mjr Katarzynie Gorzkowskiej, Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach.

Sztandar został zaprezentowany przez poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu st. chor. Dariusz Urbanek, sztandarowy kpr. Konrad Kulawczuk, asysta st. szer. Dawid Stankiewicz.

Na zakończenie ceremonii delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Współczesna Służba Więzienna nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej Polskiej. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w 1919 r. wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie została utworzona Straż Więzienna. Mając w pamięci tamte wydarzenia, organizatorzy wydarzenia oddali hołd Józefowi Piłsudskiemu. Wieńce przed pomnikiem Marszałka złożyli: wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów Michał Wójcik w asyście Beaty Białowąs, wiceprezes zarządu TAURON oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w asyście Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach ppłk. Macieja Koniora i Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach mjr Katarzyny Gorzkowskiej.

W wydarzeniu udział wzięli także Grzegorz Mucha, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego reprezentujący wojewodę śląskiego, ppłk Maciej Konior, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, płk Łukasz Górny, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, zastępcy Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego RAKON w Raciborzu, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, komendanci służb mundurowych województwa śląskiego oraz komendanci miejscy miasta Katowice, przedstawiciele Światowego Związku Zołnierzy Armii Krajowej, służby zdrowia i świata gospodarki, kultury, nauki, sztuki, oświaty oraz harcerstwa polskiego. W wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele związków zawodowych: Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”, Tomasz Próchniak, członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Tomasz Walaszczyk, przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach oraz przedstawiciele zarządów terenowych. Na uroczystości nie mogło zabraknąć obecnych i byłych funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Katowicach. Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Sztandar jest namacalnym symbolem wartości, jakimi kierują się funkcjonariusze Służby Więziennej, praworządności, służenia społeczeństwu. To przejaw wdzięczności za ciężką, często niebezpieczną pracę katowickich funkcjonariuszy, to wreszcie namacalny znak zaufania społecznego. Sztandar jest również świadectwem tradycji naszej formacji, Służby Więziennej.

Zob. również:

https://katowice.tvp.pl/70493307/bog-honor-ojczyzna-nadanie-sztandaru-aresztowi-sledczemu

https://dziennikzachodni.pl/areszt-sledczy-w-katowicach-zostal-oficjalnie-uhonorowany-sztandarem-to-nagroda-za-ciezka-prace/ar/c1-17624881

https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/slaskie-uroczystosc-nadania-sztandaru-aresztowi-sledczemu-w-katowicach,719988.html

tekst. ppor. Daria Czajka

zdjęcia: mjr Roman Malchrzyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej