W dniu 15 marca 2023 roku na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach przeprowadzono szkolenie psów specjalnych zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.

Profilaktyka

Jednym z elementarnych działań Służby Więziennej zapewniających bezpieczeństwo jednostki jest prowadzenie działań profilaktycznych, którego opisywane przedsięwzięcie stanowi jeden z elementów. W szkoleniu brało udział 16 psów specjalnych pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorom  Okręgowym w Katowicach, Opolu, Krakowie oraz Łodzi. Szkolenie miało między innemu na celu doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy oraz ich współdziałania w trakcie działań ochronnych.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Marcin Chrzan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej