Od 8 maja przez cały tydzień odbywają się szkolenia strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach na chorzowskiej strzelnicy „Hajduki”. Dzięki szkoleniom funkcjonariusze podnoszą swoje kompetencje zawodowe, mają sposobność częstszego ćwiczenia obsługi broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną. Celem przeprowadzanych cyklicznie szkoleń jest przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia obowiązków służbowych wymagających występowania z bronią, stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w tym zakresie. Jak inne formacje mundurowe stosuje się do zapisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, toteż kluczowe jest szkolenie funkcjonariuszy w trybie cyklicznym oraz utrwalanie zasad oraz przypadków używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zdjęcia: ppor. Katarzyna D’Antoni

Tekst: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej