W Areszcie Śledczym w Katowicach często realizowane są wizyty studyjne z udziałem studentów uczelni wyższych naszego regionu (i nie tylko). Tym razem katowicką jednostkę penitencjarną odwiedzili studenci Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej.

Współpraca 

Żądni wiedzy studenci, chcący poznać realia codziennej pracy funkcjonariusza Służby Więziennej mieli możliwość zapoznać się z praktycznymi aspektami penitencjarystyki i bezpieczeństwa. Inne niż wszystkie zajęcia akademickie odbyły się 7 października, a studentom towarzyszył ich opiekun naukowy, dr Grzegorz Kosiński. 

W ramach zajęć funkcjonariusze oprowadzili studentów po terenie jednostki oraz wnętrzach i pomieszczeniach związanych z realizacją codziennych zadań służbowych. Zapoznali słuchaczy z historią Aresztu Śledczego w Katowicach, ideą pracy penitencjarnej i ochronnej. 

 

Co dzieje się za murem? 

Podczas zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z pracą funkcjonariusza Służby Więziennej, poznali strukturę organizacyjną oraz specyfikę tutejszej jednostki oraz zapoznali się z codziennymi zadaniami realizowanymi na terenie jednostki penitencjarnej. Przybliżone zostały także realia więzienne, funkcjonowanie osadzonych, reguły określone w porządku wewnętrznym, kwestie związane z realizacją zadań określonych w ustawie o Służbie Więziennej oraz Kodeksie karnym wykonawczym. Przybliżono też słuchaczom kwestie związane z modelami readaptacji spolecznej, a także zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej. 

 

A może Służba Więzienna? 

Studenci byli zainteresowani działaniami podejmowanymi przez naszą formację oraz charakterem pracy funkcjonariusza publicznego. Zaskoczeniem była złożoność i wielość działań, jakie podejmuje Służba Więzienna, współpraca z innymi instytucjami i organizacjami porządku publicznego, wielość działów merytorycznych w ramach jednej jednostki penitencjarnej, ich zadania i ścisła kooperacja. W związku z zainteresowaniem Służbą Wiezienną omówione zostały kwestie związane z rekrutacją do służby.

Tekst: ppor. Daria Czajka

Zdjęcia: chor. Adam Olszok

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej