29 marca 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyła się prelekcja prowadzona przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki skierowana do studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukaczki w Katowicach. Wydarzenie uświetnił swoja obecnością Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, dr Grzegorz Mikrut.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Adresatami zajęć, które odbyły się na terenie tutejszego aresztu, byli studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrze. Ponieważ jego specyfika koresponduje także z działaniami podejmowanymi przez Służbę Więzienną, przeprowadzenie prelekcji spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczelni. Podczas zajęć funkcjonariusze oprowadzili studentów po terenie jednostki oraz wnętrzach i pomieszczeniach związanych z realizacją codziennych zadań służbowych.

Promocja Służby Więziennej

Podczas zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z pracą funkcjonariusza Służby Więziennej, poznali specyfikę Aresztu Śledczego w Katowicach oraz strukturę organizacyjną jednostki penitencjarnej. Zadawali także pytania na temat zadań służby, specyfiki pracy oraz innych kwestii związanych z możliwością ewentualnego zatrudnienia w przyszłości. Tego typu działania, jakie podejmuje Areszt Śledczy w Katowicach oraz współpraca z innymi instytucjami wpisują się szeroko rozumianą promocję służby skierowaną do społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi.

Tekst i zdjęcia: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej