Rok 2023 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Wojciecha Korfantego. Z tej okazji grupa uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach wraz z przedstawicielami Związku Górnośląskiego postanowiła nagrać film edukacyjny, do którego kilka scen zostało nakręconych na terenie katowickiego aresztu.

W oku kamery

Areszt Śledczy w Katowicach niejednokrotnie stawał się planem filmowym, a jego budynki oraz wnętrza stanowiły realistyczne tło nagrywanych w nim materiałów filmowych. Tym razem sceneria więzienna okazała się niezbędna do przygotowania filmu o znanych górnośląskim patriocie, Wojciechu Korfantym. W ten sposób tutejsza jednostka może uczestniczyć i współtworzyć edukację historyczną dla młodego pokolenia, zaś obrazy filmu mogą zostać wzbogacone o realizm więzienny. Scenografię dla twórców filmu stanowiły zwłaszcza teren aresztu oraz cela więzienna, w której znajdował się odtwórca roli głównego bohatera filmu.

Historia (także) w więzieniu pisana

Wojciech Korfanty przed odzyskaniem niepodległości był posłem do Reichstagu. Reprezentując Koło Polskie, żądał przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego, w tym Górnego Śląska. Po odrodzeniu niepodległej Polski został członkiem Naczelnej Rady Ludowej kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim. W 1920 był Polskim Komisarzem Plebiscytowym na Górnym Śląsku, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego, w wyniku którego włączono do Polski najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska. Sprawował mandat posła na Sejm I i II kadencji stając w opozycji do obozu sanacyjnego. Był patriotą, zawsze wierzył w Polskę, w trakcie swojego życia doświadczył wielu niesprawiedliwości od przymusowej emigracji do pobytu w więzieniu.

tekst: Krystian Sobański, ppor. Daria Czajka

zdjęcia: Krystian Sobański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej