Areszt Śledczy w Katowicach w tym roku planuje kolejne kursy zawodowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Zdobyć zawód

Celem edukowania skazanych przez Służbę Więzienną jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. W 2020 roku w Areszcie Śledczym w Katowicach będzie możliwość podjęcia następujących kursów zawodowych:

 

- „Technolog robót wykończeniowych” (mężczyźni)

- „Brukarz” (mężczyźni) - 2 kursy

- „Ogrodnik-zagospodarowanie terenów zielonych” (kobiety).

 

Z zasadami bezpieczeństwa

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zajęcia teoretyczne jak i praktyczne odbywać się mają w miejscach zapewniających podstawowe zasady związane z zachowaniem m.in. dystansu społecznego (teoretyczne - w świetlicy, co zapewni co najmniej 2 metry dystansu między uczestnikami kursu; praktyczne na świeżym powietrzu lub w mniejszych grupach). Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu obowiązywać będzie obligatoryjny pomiar temperatury. Skazani zobowiązani będą do używania podczas zajęć szkoleniowych maseczek oraz rękawiczek ochronnych i dezynfekcji rąk oraz innych środków ochrony osobistej. Wszelkie działania związane z prowadzeniem działań szkoleniowych zostały skonsultowane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.

tekst: kpt. Tomasz Majka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej