W dniu 24.03.2023 roku miała miejsce wizyta grupy licealistów będących pod nadzorem funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Współpraca w ramach porozumienia.

Opisywane przedsięwzięcie jest wynikiem podpisanego porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.  

Projekt został przygotowany z myślą o młodzieży uczącej się w szkołach średnich, która planuje zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów lub też od niedawna dysponuje prawem jazdy.

Doświadczenia i własne przeżycia

Jednym z elementów wizyty było spotkanie młodzieży, pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej z osadzonym , który odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwa komunikacyjne min. prowadzenie pojazdu w wstanie nietrzeźwym. Osadzony podzielił się z uczestnikami jego przeżyciami, doświadczeniem, poniesionymi konsekwencjami. Po reakcji młodzieży można wnioskować, iż wypowiedź skazanego wzbudziła emocje, skłoniła do autorefleksji.

 

Promocja

Na zakończenie zajęć funkcjonariusze Służby Więziennej przestawili  młodzieży specyfikę wykonywanej przez nich pracy. Sądząc po ilości zadawanych pytań można wnioskować, iż „praca w mundurze” wzbudziła duże zainteresowanie.     

 

Tekst i zdjęcia: mjr Bartosz Rozwadowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej