15 czerwca w Areszcie Śledczym w Katowicach odbyła się lekcja dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2  w Katowicach.

Niecodzienne zajęcia

Lekcje na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach to niezapomniane doświadczenie dla młodzieży. Tym razem dla uczniów przygotowane zostały zajęcia o charakterze prewencyjnym, mające na celu ostrzeżenie młodzieży przed podejmowaniem pochopnych decyzji, wiążących się z łamaniem prawa. Funkcjonariusze po zaprezentowaniu filmu edukacyjno-profilaktycznego przestrzegali uczniów przed środowiskami kryminogennymi oraz omówili realia codzienności więziennej. Przedstawiono młodzieży czas osadzenia w jednostce penitencjarnej jako czas utraty najlepszych lat życia dla młodego człowieka.

Nieodzownym elementem wizyty było oprowadzenie uczniów po Areszcie Śledczym w Katowicach. Młodzież miała możliwość obejrzenia celi mieszkalnej, poznali codzienność więzienną oraz obowiązki funkcjonariuszy różnych działów.

Promocja formacji

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach przedstawili specyfikę służby i zadań oraz wyzwań z jakimi na co dzień spotykają się funkcjonariusze Służby Więziennej. Omówione zostały warunki przyjęcia do służby oraz rozdano materiały promocyjne i foldery informacyjne.

Zdjęcia i tekst: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej