12 kwietnia Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach mjr Katarzyna Gorzkowska podpisała porozumienie o współpracy z Panią Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach Edytą Porządnicką-Lamch.

Edukacja młodzieży

Istotą podpisanego porozumienia o współpracy jest działalność dydaktyczno-wychowawcza, którą realizować będą funkcjonariusze tutejszego aresztu. Najważniejsza z nich to edukacja prawna wpisująca się w ramy realizowanego przez Areszt Śledczy w Katowicach programu „W służbie prawu” oraz proobronna dydaktyka młodzieży. Zajęcia będą organizowane zarówno w charakterze wizyt funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach w XV Liceum Ogólnokształcącym, jak również jako wizyty uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego w Areszcie Śledczym w Katowicach. Dzięki tym ostatnim uczniowie będą mieli możliwość zobaczenia na własne oczy jak wygląda na co dzień praca funkcjonariusza Służby Więziennej.

Szacunek do tradycji i munduru

XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach kultywuje tradycje związane z historią Polski oraz z respektowaniem munduru. Świadczą o tym choćby wybór patrona szkoły – rotmistrza Witolda Pileckiego, fakt posiadania klas mundurowych oraz opanowania przez ich uczniów wzorowo musztry wojskowej. Podpisane porozumienie nie tylko pozwoli uczniom poznać pracę funkcjonariusza Służby Więziennej, ale jest też rodzajem promocji naszej formacji oraz okazją do poznania jej historii. Współpraca aresztu i liceum to także wkład funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach w kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi między młodzieżą a Służbą Więzienną.

Zdjęcia: mjr K. Kaplyta

Tekst: ppor. D. Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej