Areszt Śledczy w Katowicach oddaje cześć księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, bohaterowi przetrzymywanemu w murach tutejszego więzienia, którego czyny patriotyczno-religijne na trwałe zapisały się na kartach historii.

Historia w kamieniu wykuta, na murze odmalowana

W pamięci mamy poniedziałkowe, doniosłe wydarzenie, kiedy to Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wziął udział w złożeniu wieńców, upamiętniających księdza Franciszka Blachnickiego. Wieńce złożono pod katowickim aresztem śledczym, w którym przetrzymywany był ksiądz Blachnicki (zob. więcej https://sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-zlozenie-wiencow-upamietniajacych-ksiedza-franciszka-blachnickiego). Podczas wydarzenia Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że na murach Aresztu Śledczego w Katowicach umieszczona zostanie tablica upamiętniająca postać księdza Franciszka Blachnickiego. Postać tego bohatera od dawna jest honorowana przez Areszt Śledczy w Katowicach. Jego wizerunek widnieje na muralu namalowanym przez jednego z osadzonych w kaplicy więziennej. 27 lutego 2019 roku odbyła się w tejże kaplicy katowickiego aresztu uroczysta msza święta celebrowana przez biskupa pomocniczego Adama Wodarczyka, poświęcona postaci księdza Franciszka Blachnickiego.

Sługa Boży

Dzieje księdza Franciszka Blachnickiego wiąże z tutejszym więzieniem okres drugiej wojny światowej. W 1942 roku usłyszał wyrok śmierci przez ścięcie gilotyną m. in. za działalność konspiracyjną. W oczekiwaniu na jego wykonanie w katowickim więzieniu doświadczył nawrócenia. 14 sierpnia 1942, po prawie 5 miesiącach, które spędził w celi śmierci, został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono na 10 lat ciężkiego więzienia, które miał odbyć po zakończeniu wojny. W 1950 Franciszek Blachnicki otrzymał święcenia kapłańskie. Był założycielem Ruchu Światło-Życie oraz dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zmarł w 1987 w Carlsbergu, gdzie przebywał od rozpoczęcia w Polsce stanu wojennego. Proces jego beatyfikacji na szczeblu diecezjalnym, rozpoczęto 9 grudnia 1995 w archidiecezji katowickiej, a na postulatora wyznaczono ks. Adama Wodarczyka oraz ks. Stanisława Adamiaka na wicepostulatora. Odtąd przysługiwał mu tytuł Sługi Bożego. Po odbytych sesjach oraz przesłuchaniu wyznaczonych świadków, 25 listopada 2001 proces na szczeblu diecezjalnym został zakończony, po czym akta procesu zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do Rzymu. W 2013 do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wpłynęło Positio. W 2014 uznano heroiczność cnót, a w 2015 papież Franciszek wydał zgodę na promulgowanie dekretu o heroiczności cnót ks. Blachnickiego.

Jego historię przytaczają funkcjonariusze podczas spotkań z młodzieżą o charakterze edukacyjno-patriotycznych na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach oraz w ramach wizyt studyjnych przedstawicieli instytucji współpracujących z tutejszą jednostką.

tekst: ppor. Daria Czajka

zdjęcia: por. Marcin Chrzan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej