W 80. rocznicę sowieckiej agresji funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach uczcili pamięć ofiar stalinowskiego terroru.

Pozostawiona sama sobie...

17 września 1939 r., wbrew obowiązującemu polsko-sowieckiemu paktowi o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją był rozbiór odrodzonej niedawno i pozostawionej samotnie Polski oraz miliony ofiar II wojny światowej.

Pamiętamy o ofiarach

Delegacja funkcjonariuszy katowickiego aresztu uczciła pamięć ofiar zbrodni popełnionych w czasie, kiedy obiekt pozostawał pod zarządem hitlerowskich, a później stalinowskich zbrodniarzy. Hołd oddano poprzez złożenie wieńca pod tablicą umieszczoną na murze aresztu.

Katowicki areszt jest miejscem, które w czasie II wojny światowej było świadkiem tragicznych wydarzeń. To w tych budynkach, pod niemieckimi rządami poprzez zgilotynowanie straciło życie co najmniej 552  ludzi, a liczba zamordowanych w trakcie śledztw i doraźnie rozstrzelanych pozostaje nieznana. Dla uczczenia pamięci żołnierzy Śląskiego Okręgu Armii Krajowej w 1991 roku, na murze odsłonięto poświęconą im tablicę pamiątkową.

Kolejny tragiczny okres w dziejach Polski, w którym swoją rolę w umacnianiu władzy ludowej odegrało katowickie więzienie, to czasy stalinowskie. Nie jest znana pełna liczba ofiar z tego okresu. W ścianę przy bramie wejściowej w 1991 roku wmurowano tablicę z napisem upamiętniającym członków organizacji niepodległościowych, którzy zginęli za murami więzienia. Ze względu na rangę jednostki wykonywano w niej wyroki śmierci przez cały okres obowiązywania tej kary w Polsce, a więc zarówno początkowo wobec więźniów politycznych, jak i później kryminalnych.

Hołd przedwojennym funkcjonariuszom

W niedzielę 15 września 2019 r. funkcjonariusze katowickiej jednostki na czele z dyrektorem ppłk. Grzegorzem Janikiem uczestniczyli w Sosnowcu na placu katedralnym sosnowieckiej Katedry Wniebowzięcia NMP w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej byłym funkcjonariuszom, pracownikom i  kapelanom więziennym z Górnego Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego – ofiarom represji i zbrodni sowieckich, niemieckich i okresu stalinowskiego.

Więcej na: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-aaa

tekst i zdjęcia kpt. Artur Piszczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej