Dla Służby Więziennej niezwykle istotne jest nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami, gotowymi do zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ważne jest także poznanie specyfiki zadań i pracy danej firmy, poznania kierunków jej rozwoju i możliwych perspektyw dalszej współpracy. Temu zagadnieniu było głównie poświęcone spotkanie, które odbyło się 4 lipca w siedzibie firmy PAKPRINT Systemy Opakowań. W spotkaniu udział wzięła Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ppłk Katarzyna Gorzkowska oraz właściciel firmy Pan Marek Rzeźniczek.

Kierunki rozwoju

Podczas spotkania zostały omówione kierunki obecnej współpracy oraz perspektywa możliwego dalszego jej rozwoju. Właściciel PAKPRINT przedstawił specyfikę swojej firmy, sfery zainteresowań i kierunki rozwoju. Zaprezentował linię produkcyjną powstawania opakowań, zakresy działań wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń oraz wyjaśnił złożony proces produkcji wytwarzanych toreb. Podczas prezentacji omówiona została specyfika prac wykonywanych przez osadzonych oraz określony został zakres realizowanych przez nich czynności, nakład pracy i wymóg należytej staranności wkładany w realizowane działania.

„Praca dla więźniów” w praktyce

Działania podejmowane przez Areszt Śledczy w Katowicach wpisują się w założenia realizowanego programu rządowego „Praca dla więźniów”. Dzięki nawiązanej współpracy z nowym kontrahentem na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach pracę odpłatnie świadczą już osadzone kobiety. Istnieje możliwość powiększenia realizowanego zatrudnienia. Dla osadzonych praca jest przede wszystkim istotnym elementem procesu readaptacji społecznej oraz szansą na uregulowanie różnego rodzaju zadłużeń czy wspomożenia rodziny. Dzięki działaniom podejmowanym przez Służbę Więzienną oraz nawiązywanej współpracy takie społecznie pożądane postawy są kształtowane w praktyce.

tekst: ppor. Daria Czajka

zdjęcia: st. sierż. Agnieszka Przyszlakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej