27 czerwca Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach mjr Katarzyna Gorzkowska podpisała umowę z nowym kontrahentem - firmą PAKPRINT Systemy Opakowań, reprezentowaną przez Pana Marka Rzeźniczka.

"Praca dla więźniów"

Dzięki nawiązanej współpracy na terenie Areszt Śledczy w Katowicach będą zatrudnieni odpłatnie osadzeni. W wygospodarowanych do tego celu pomieszczeniach zostały utworzone stanowiska pracy dla osób pozbawionych wolności. Na chwilę obecną zatrudnione zostaną cztery osadzone. Firma PAKPRINT zajmuje się produkcją i przygotowywaniem różnego rodzaju opakowań, w tym toreb papierowych ekologicznych, toreb bawełnianych i laminowanych. Z przygotowywaniem tego rodzaju opakowań będzie wiązała się praca osadzonych. Należy podkreślić, że nowa współpraca wpisuje się w założenia rządowego programu "Praca dla więźniów", który Służba Więzienna realizuje już od 2016 roku.

Readaptacji poprzez pracę

Praca w warunkach więziennych ma kilka pozytywnych wymiarów. Przede wszystkim jest istotnym elementem procesu readaptacji społecznej. Poprzez pracę wyrabiany jest w osadzonych nawyk sumienności, społecznej powinnosci i odpowiedzialności za własny los i los bliskich. Wykonywanie pracy sprzyja kształtowaniu społecznie pożądanych postaw oraz wpływa na pozyskanie i kształtowanie własnych kompetencji społecznych. Dzięki pracy osoby pozbawione wolności zyskują konkretne umiejetnosci zawodowe i doświadczenie. Wreszcie - praca to nie tylko sposób na wolno płynący czas w rzeczywistości więziennej, ale i możliwość zdobycia funduszy, pomocnych przy wspieraniu rodziny oczekującej na wolności, czy też umożliwiających wywiązywanie się ze zobowiązań alimentacyjnych. Tym sposobem głowa rodziny nie pozostawia swoich bliskich bez środków do życia. To zdecydowanie etyczny wymiar pracy świadczonej na terenie jednostki penitencjarnej. 

Tekst i zdjęcie: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej