13.12.2023 r. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, dzięki współpracy z Fundacją Czas Wolności, odbyło się seminarium, w którym uczestniczyły osadzone kobiety z tutejszej jednostki. Tematem wykładu był problem handlu ludźmi oraz zagrożenia jakie czekają na nieświadome osoby. Przedstawiona została koncepcja omawianego zagadnienia, sposoby manipulacji osób, które działają w gangach handlu ludźmi, metody werbowania, obserwacji oraz zastraszania kobiet.

Wykład  miał na celu przedstawienie poważnego problemu, jakim jest handel ludźmi na świecie oraz w naszym otoczeniu, przedstawienie zagrożeń, naukę reagowania w sytuacjach kryzysowych, a także sposoby i metody, które posłużą do uświadamiania innych.
Kampania "Nie jesteś na sprzedaż Nie daj się kupić!" jest projektem finansowanym z Funduszu Sprawiedliwości.

Tekst i zdjęcia: sierż. Bartłomiej Zygarlicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej