13 grudnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach poprowadzili zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” dla uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Pileckiego w Katowicach.

Podwójna lekcja

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas mundurowych. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach rotacyjnie: podczas gdy jedna grupa uczestniczyła w zajęciach prawnych, druga brała udział w zajęciach proobronnych z udziałem funkcjonariuszy Działu Ochrony. Nieodzownym elementem wizyty było oprowadzenie uczniów po Areszcie Śledczym w Katowicach. Młodzież miała możliwość obejrzenia oddziałów mieszkalnych, placów spacerowych oraz świetlicy, w której na co dzień realizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego, poznania sprzętu ochronnego oraz działań podejmowanych przez funkcjonariuszy pionu ochronnego, a następnie odbyła się druga część zajęć przygotowanych przez funkcjonariuszy na świetlicy dotyczących zagadnień prawnych.


Promocja formacji

Realizacji programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz programu edukacji proobronnej „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” to nie tylko edukacja i profilaktyka. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach przedstawili specyfikę służby i zadań oraz wyzwań z jakimi na co dzień spotykają się za murami jednostki penitencjarnej. Ponieważ ich audytorium uczęszcza do szkoły mundurowej i nieobcy jest im mundur oraz wojsowe realia, uczniowie zadawali liczne pytania odnośnie kwestii związanych z samą formacją. Kadra aresztu opowiedziała uczniom również o warunkach przyjęcia do służby.

tekst: por. Daria Czajka

zdjęcia: por. Daria Czajka, st. sierż. Agnieszka Przyszlakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej