Areszt Śledczy w Katowicach chętnie włącza się w różnorodne akcje charytatywne. Tym razem z inicjatywy samych funkcjonariuszy tutejszego aresztu została zorganizowana zbiórka na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM nr 1 w Katowicach.

To, co najpotrzebniejsze

Do prawidłowego funkcjonowania placówki i sprawowania właściwej opieki nad jej podopiecznymi niezbędne i najbardziej potrzebne były środki higieny oraz środki czystości. Dlatego też na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach zbiórce podlegały zwłaszcza takie produkty. Od połowy kwietnia funkcjonariusze przynosili środki higieny i czystości, środki przeznaczone dla dzieci w każdym przedziale wiekowym. Zebrane produkty zajęły kilka pokaźnej wielkości paczek, które w tym tygodniu zostały przekazane na ręce przedstawicieli Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM nr 1 w Katowicach.

Przede wszystkim - pomagać

Dla funkcjonariuszy było niezwykle istotne, że mogą pomóc oraz że dzięki ich oddolnej inicjatywnie możliwe było zebranie tak znacznej ilości potrzebnych rzeczy. Niesienie pomocy, tej bezinteresownej, ma nieocenioną wartość. To wartość dodana do pełnionych na co dzień obowiązków.

Zdjęcia: por. Marcin Chrzan

Tekst: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej