W dniu 24 maja 2023 roku funkcjonariusze katowickiego aresztu odbyli spotkanie z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa Narodowa w Jaworznie.

Wizyta katowickich więzienników miała na celu zapoznanie członków OSP z zasadami rekrutacji do Służby Więziennej oraz przybliżenie specyfiki służby i zadań które na co dzień wykonują funkcjonariusze jednostek penitencjarnych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach omówili zasady naboru do służby, przedstawili korzyści wiążące się z przystąpieniem do formacji, omówili na czym polega służba w poszczególnych pionach Aresztu Śledczego w Katowicach i odpowiedzieli na liczne pytania zgromadzonych związane między innymi z codziennymi wyzwaniami którym na co dzień stawiają czoła katowiccy funkcjonariusze.

Tekst: st. sierż. Agnieszka Przyszlakowska

Zdjęcia: mł. chor Grzegorz Lewczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej