Od 7 listopada przez cały tydzień realizowane są szkolenia strzeleckie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach na chorzowskiej strzelnicy „Hajduki”.

Praktyka

W zajęciach praktycznych na strzelnicy udział wzięli nie tylko funkcjonariusze pełniący służbę na co dzień w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, ale także pracownicy administracyjni. Dzięki szkoleniom funkcjonariusze podnoszą swoje kompetencje zawodowe, mają sposobność częstszej obsługi broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Szkolenia strzeleckie to nie tylko doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią, lecz przede wszystkim przygotowanie funkcjonariuszy do zagrożeń podczas wykonywanych zadań, a co za tym idzie, dobrego wykonywania obowiązków związanych ze specyfiką służby. 

Teoria - umocowanie prawne 

Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną. Celem przeprowadzanych cyklicznie szkoleń jest przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia obowiązków służbowych wymagających występowania z bronią, stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w tym zakresie. Jak inne formacje mundurowe Służba Więizenna stosuje się do zapisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, toteż kluczowe jest szkolenie funkcjonariuszy w trybie cyklicznym oraz utrwalanie zasad oraz przypadków używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zdjęcia: ppor. Katarzyna D’Antoni

Tekst: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej