Pożar w pomieszczeniu, w którym pracują osadzeni oraz niesubordynacja osadzonych na placu spacerowym, to część zrealizowanych 19 grudnia w Areszcie Śledczym w Katowicach ćwiczeń, w których udział wzięli także strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Ćwiczenia miały na celu udoskonalenie działań prowadzonych przez Służbę Więzienną w razie zaistnienia sytuacji stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Istotna jest koordynacja działań oraz współpraca z innymi formacjami mundurowymi. Pierwszym elementem skoordynowanej współpracy służb było wyprowadzenie osadzonych oraz funkcjonariusza z przestrzeni płonącego warsztatu, a także udzielenie im pomocy medycznej. Kolejny scenariusz ćwiczeń zakładał niedostosowanie się osadzonych odbywających spacer do poleceń funkcjonariusza. W trakcie realizacji scenariusza funkcjonariusze mieli za zadanie zabezpieczyć osadzonych oraz udzielić pomocy medycznej jednemu z nich, który zasłabł, a także odwieźć go do zewnętrznej placówki medycznej przy asyście Policji. Przećwiczone zostały także zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym celi zabezpieczającej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Ćwiczenia wzbogacone były o szkolenie, które policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach poprowadzili dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Katowicach na temat prewencji przedostawania się na teren jednostki środków i przedmiotów niedozwolonych oraz inne, wewnętrzne szkolenia dotyczące m.in. bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej oraz sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: por. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej