10 lipca w Areszcie Śledczym w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji Święta Służby Więziennej związana z wręczeniem funkcjonariuszom katowickiej jednostki odznaczeń resortowych i aktów nadania wyższych stopni służbowych.

Odznaczenia, awanse i wyróżnienia

Podczas uroczystości Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach wręczyła funkcjonariuszom dwie odznaki „Za zasługi dla więziennictwa” – srebrną oraz brązową, nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Następnie Pani Dyrektor wręczyła awansowanym funkcjonariuszom akty nadania wyższych stopni służbowych. Podczas tegorocznej uroczystości wyższe stopnie służbowe otrzymało 11 funkcjonariuszy korpusu podoficerskiego. Pani Dyrektor wręczyła także jedno wyróżnienie za prowadzenie pracy resocjalizacyjnej wychowawczyni Działu Penitencjarnego.

Wszystkim odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach złożyła gratulacje, a także podziękowania za współpracę i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz życzenia spełnienia wszelkich planów, sukcesów w wypełnianej misji oraz wszelkiej pomyślności w sferze zawodowej.

Celebracja Święta Służby Więziennej

Data Święta Służby Więziennej jest jednocześnie dniem patrona naszej formacji – św. Pawła Apostoła, który został ustanowiony duchowym opiekunem więzienników na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej w 2018 r. Święto to sposobność do uhonorowania funkcjonariuszy za ich ciężką pracę na rzecz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz za realizację jednego z najważniejszych celów Służby Więziennej jakim jest resocjalizacja.

Służba Więzienna – kiedyś i dziś

Służba Więzienna, jako ówcześnie Straż Więzienna – została powołana do życia w 1919 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.

Dekrety te zostały wydane jako jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce i obowiązywały przez 10 lat. Stały się one podwaliną budowania systemu i myśli penitencjarnej w naszym kraju.

W trudnych momentach historii funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa dawali świadectwo odwagi, bohaterstwa, uczciwości i pracowitości. Wielu z nich oddało swoje życie za Ojczyznę m.in. w czasie drugiej wojny światowej oraz było mordowanych za wyznawaną przez siebie ideę praworządności, humanitaryzmu i godności drugiego człowieka, o czym świadczą pozostałe jedynie guziki z mundurów Straży Więziennej z emblematami „SW”, które są wyeksponowane obecnie w warszawskim Muzeum Katyńskim. Ciężka historia i dzieje, którym nie oparła się nasza formacja świadczą o jej niezłomności. Funkcjonariusze i pracownicy hołdują najwyższym wartościom, służą społeczeństwu, kierują się zasadami szacunku, uczciwości i honoru, są wzorem do naśladowania, wspólnie budują pozytywne wizerunek naszej formacji dla społeczeństwa.

Ostatnio byliśmy świadkami uroczystości nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Katowicach 12 czerwca 2023 r. Było to niezwykle doniosłe wydarzenie i istotne dla całej kadry aresztu śledczego. Dzięki tej wspólnej współczesnej chorągwi zyskaliśmy i scementowaliśmy naszą nową tożsamość oraz z nowymi siłami i moralami patrzymy w przyszłość.

Zdjęcia: mjr Artur Piszczek

Tekst: ppor. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej