Na stronie „Inclusive museums“ ukazał się tekst w języku angielskim, opisujący współpracę katowickiego aresztu z licznymi instytucjami kulturalnymi oraz inne działania o charakterze kulturalno-resocjalizacyjnym.

Udana współpraca

Katowicka jednostka od lat duży nacisk kładzie na resocjalizację poprzez kulturę. Dość wspomnieć udaną współpracę z Muzeum Śląskim w Katowicach, Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów, Biblioteką Śląską w Katowicach, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach czy Akademią Muzyczną w Katowicach.

Konkretne oddziaływania

Kontakty te przełożyły się na konkretne oddziaływania resocjalizacyjne, takie jak np.: liczne warsztaty plastyczne i muzyczne dla osadzonych, prowadzone przez studentów i pracowników w/w uczelni, projekt „Druga przestrzeń“ zrealizowany we współpracy z katowicką ASP, koncerty dla osadzonych w ramach Katowice Jazz Art Festival czy regularne zajęcia, prowadzone przez pracowników Biblioteki Śląskiej (m.in. dyskusyjny klub książki). Dodatkowo, dzięki inicjatywie wychowawcy d/s kulturalno-oświatowych w katowickim areszcie w ostatnich latach odbyło się kilkadziesiąt spotkań literackich z czołówką polskich poetów i prozaików, koncertów muzyki alternatywnej czy spektakli teatralnych. Od dwunastu lat katowicka jednostka organizuje także, ciszący się dużą popularnością wśród osadzonych, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jeana Geneta, w którego jury zasiadają uznani poeci i krytycy literaccy.

Wymiana dobrych praktyk

Muzeum Śląskie jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu „Inclusive Museums”, realizowanego w ramach programu Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji Erasmus + w kategorii „Edukacja dorosłych”. Celami projektu są m.in. wymiana dobrych praktyk w zakresie tzw. edukacji włączającej oraz stworzenie możliwości wolontariatu osobom o utrudnionym dostępie do kultury i rynku pracy. Partnerami projektu są muzea z Holandii i Finlandii, stowarzyszenie historyków z Belgii oraz szkoła językowa dla dorosłych z Hiszpanii. Dzięki docenieniu katowickiego aresztu i współpracy z nim na polu kulturalnym- te „dobre praktyki” pójdą w świat i być może zainspirują do kolejnych działań zarówno instytucje kulturalne, jak i inne placówki resocjalizacyjne.

więcej na:

https://inclusivemuseums.eu/articles/

 

tekst: kpt. Artur Piszczek

foto: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej