6 lipca funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach wzięli udział w pikniku dla dzieci, zorganizowanym przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przed budynkiem szpitala. Podczas pikniku, dzięki współpracy katowickiego aresztu i Fundacji Iskierka, dzieciom zostało zaprezentowane przedstawienie przygotowane przez osadzone, a także sztuczki magiczne i inne atrakcje.

Współpraca z Fundacją Iskierka

Areszt Śledczy w Katowicach współpracuje z Fundacją Iskierka już od kilku lat na rzecz dzieci chorych onkologicznie. W ramach współpracy m.in. były prowadzone na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach zajęcia resocjalizacyjne, w ramach których osadzone szyły dla chorych dzieci kolorowe czapeczki. Tym razem, dzięki kooperacji obu instytucji przygotowaliśmy przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach wspólny sektor stoisk: fundacji, Aresztu Śledczego w Katowicach oraz część wyznaczoną na występ artystyczny przygotowany przez osadzone.

Readaptacja społeczna – gwiezdny pył dla dzieci

Dzieciom, ich rodzicom i opiekunom został zaprezentowany spektakl pn. „Gwiezdny pył”. Scenariusz został napisany przez wychowawczynię por. Anna Więcek-Wąglorz oraz osadzone kobiety. Bajka dla dzieci ma walory terapeutyczne i opowiada o oswajaniu lęku, który towarzyszy często także chorym dzieciom. Spektakl niesie przesłanie, że nie wolno rezygnować z marzeń nawet, gdy wydają się one nieosiągalne. W pradstawieniu brały udział osadzone z oddziału półotwartego Aresztu Śledczego w Katowicach.

Dwa światy

Różne światy, a jednak podobne. Z jednej strony dzieci zmagające się z chorobą. Nie tak miało wyglądać ich dzieciństwo. Zamiast jazdy na rowerze – jazda z kroplówką po szpitalnym korytarzu, zamiast domku na drzewie – szpitalna sala… Po drugiej stronie osadzone odbywające karę pozbawienia wolności. Zamiast szumu morza - słyszą zgrzyt klucza w zamku, zamiast pięknego pejzażu i zamków z piasku budowanych z dziećmi – kraty w oknach. Analogicznie nie wszystkie dzieci nie wszystkie dzieci przebywające w Górnośląskim Centrum Zdrowia w Katowicach mogły uczestniczyć w pikniku ze względów zdrowotnych, jak poinformowała nas Agnieszka Wydmuch, koordynator ds. public relations Fundacji Iskierka. Również nie wszystkie osadzone zaangażowane w przedsięwzięcie mogły uczestniczyć w tych nietypowych zajęciach kulturalno-oświatowych. Pomiędzy tymi dwoma światami jest iskierka – iskierka nadziei.

Działania podejmowane przez Służbę Więzienną

Służba Więzienna od lat nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami pożytku publicznego, które zgodnie z art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego współdziałają z naszą formacją m.in. na rzecz readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności, by ułatwić osadzonym powrót do społeczeństwa, a także edukować o tym, że warto jest przestrzegać norm prawnych, społecznych oraz że warto pomagać. Wyjście osadzonych do dzieci z przygotowanymi dla nich atrakcjami jest już niemal przedostatnim krokiem do powrotu do społeczeństwa. Ostatnim jest opuszczenie murów więzienia po odbyciu kary. Oprócz przygotowanych atrakcji i zabawy dzieci miały możliwość zaznajomienia się też z działalnością Służby Więziennej m. in. w ramach stoiska wystawowego, a także mogły zobaczyć pojazd służbowy od środka. Dla dzieci, które nie mogły opuścić szpitalnych oddziałów funkcjonariuszki przekazały za pośrednictwem personelu medycznego balony, wiatraczki, kolorowanki oraz słodkości.

Zob. również:

https://www.radioem.pl/doc/8373403.Katowice-Piknik-rodzinny-z-okazji-25-lecia-Gornoslaskiego
https://www.radio.katowice.pl/zobacz,65660,Piknik-rodzinny-przed-budynkiem-Gornoslaskiego-Centrum-Zdrowia-Dziecka.html

Tekst: por. Anna Więcek-Wąglorz, ppor. Daria Czajka

Zdjęcia: archiwum AŚ Katowice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej