Z inicjatywy kadry penitencjarnej ,w dniu 15 lipca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Katowicach, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych zespół ROUTH zagrał koncert dla osadzonych kobiet.

Zajęcia kulturalno-oświatowe w resocjalizacji

Zajęcia kulturalno-oświatowe są jedną z metod resocjalizacyjnych obok nauczania, pracy, podtrzymywania kontaktu z rodziną oraz oddziaływań terapeutycznych. Przyczyniają się one do procesu wtórnej socjalizacji oraz umiejętność ponownego zaadaptowania się jednostki ludzkiej w społeczeństwie.
Oddziaływania, które prowadzone są podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej, przybierają różne formy. Głównym celem jest nauczanie osadzonego prawidłowo żyć i funkcjonować w warunkach wolnościowych, wykształcenie u niego poczucia postępowania zgodnego z prawem.

Podziękowania

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania dla zespołu ROUTH, który wyszedł z inicjatywą zagrania dla osadzonych pro bono.
Dzięki ich bezinteresowności i ogromnym wkładzie w wydarzenie przyczynili się oni do urozmaicenia oraz poszerzenia aktualnej oferty kulturalno-oświatowej dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Katowicach.
Serdecznie dziękujemy!

 

Tekst i zdjęcia : sierż. Bartłomiej Zygarlicki 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej