Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach ukończyli kolejne specjalistyczne szkolenia zawodowe. Pod okiem instruktorów SW trenowali umiejętności z zakresu strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wiedza i umiejętności

Za murem na Siemińskiego w Gliwicach funkcjonariusze pełnią służbę na 30 różnych stanowiskach. Każdy z nich, w ramach przygotowania i doskonalenia zawodowego bierze udział w szkoleniach specjalistycznych. Celem cyklicznych szkoleń jest przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia obowiązków służbowych wymagających postępowania z bronią oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego. Wiedza i doświadczenie w tym zakresie są szczególnie ważne podczas pełnienia służby w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Doświadczenie i praktyka

W szkoleniach strzeleckich udział biorą nie tylko funkcjonariusze działu ochrony. W zajęciach na strzelnicy uczestniczą wszystkie piony służby, ponieważ każdy funkcjonariusz w służbie czynnej uprawniony jest do użycia lub wykorzystania broni palnej.

Podczas dobiegającego właśnie końca cyklu szkoleń, funkcjonariusze gliwickiego aresztu doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się pistoletem P99 Walther. Szkolenie dla funkcjonariuszy działu ochrony objęło ponadto praktyczne posługiwanie się strzelbą kal. 12 Mossberg Flex 500 oraz pistoletem maszynowym PM wz. 06.

W ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej odbyło się również szkolenie z zakresu technik interwencyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez instruktorów Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej OISW Katowice. Nim również objęci zostali wszyscy funkcjonariusze gliwickiego aresztu. Dzięki praktycznym treningom, funkcjonariusze pełniący służbę w jednostkach podstawowych mają też możliwość poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu samoobrony.

Praca zespołowa

Funkcjonariusze każdego dnia dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa izolując sprawców przestępstw. Również tych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności z uwagi na agresywne i przemocowe zachowania wobec innych osób. Zdarza się, że wypełniając swoją misję funkcjonariusze ryzykują własne zdrowie, a czasem nawet życie.

Tylko jakościowe i rzetelne przeszkolenie funkcjonariuszy stanowi swoisty gwarant ochrony i bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Regularne ćwiczenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa pozwala na właściwe reagowanie w trudnych, nieprzewidywalnych i stresujących warunkach. W sytuacji zagrożenia liczy się każda sekunda, praca zespołowa i wzajemnie wsparcie. Ma być skutecznie – ale przede wszystkim bezpiecznie. Dla każdej ze stron.

Jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?

Treningi strzeleckie, stosowanie środków przymusu bezpośredniego i technik interwencyjnych - te i inne szkolenia są stałym elementem doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Więcej o tym, na czym polega nasza służba oraz informacje, w jaki sposób można wstąpić w szeregi Służby Więziennej można znaleźć w tym miejscu.

Tekst/zdjęcia: N.Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej