1 czerwca 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Gliwicach i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach.

Podjęta współpraca umożliwi wymianę doświadczeń dydaktycznych, wychowawczych oraz organizacyjnych. W ramach porozumienia podmioty będą prowadzić wspólną działalność edukacyjno-informacyjną oraz promocyjną.

Areszt Śledczy w Gliwicach będzie wspierać organizację procesu dydaktycznego m.in. poprzez prowadzanie przez funkcjonariuszy SW zajęć dla studentów oraz włączy się w organizację prezentacji dydaktycznych i naukowych. Studenci Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach WSB będą mieli również możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie gliwickiego aresztu.

Ze strony Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu porozumienie podpisała Dziekan dr inż. Ewa Makosz, a ze strony Aresztu Śledczego w Gliwicach Dyrektor mjr Michał Mudy.

 

Tekst/zdjęcia: AŚ Gliwice/N.Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej