Wielu skazanych boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu. Już od ponad 10 lat, gliwiccy osadzeni mają możliwość uczestniczenia na terenie jednostki w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

Zdrowienie w uzależnieniu to nie tylko zachowywanie abstynencji. Jest ona w tym procesie warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Aby pokonać swoje uzależnienie niezbędne jest poznanie jego mechanizmu oraz dokonanie zmiany w sposobie myślenia czy przeżywania. Temu właśnie służą spotkania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Uczestnictwo w mityngach, oprócz aspektu terapeutycznego i psychokorekcyjnego, stanowi dla samych skazanych również źródło nieocenionego wsparcia. W czasie spotkań, pracując nad swoją trzeźwością, mogą doświadczyć zrozumienia wśród innych trzeźwiejących alkoholików oraz wzmocnić się w swoim postanowieniu życia w abstynencji.

Mityngi AA na terenie Aresztu Śledczego w Gliwicach odbywają się kilka razy w miesiącu. Organizowane są we współpracy z Intergrupą Anonimowych Alkoholików "SILESIA". Adresatami zajęć są skazani nadużywający alkoholu w sposób szkodliwy, ryzykowny oraz osadzeni po odbytej terapii odwykowej, którzy wykazują chęć kontynuowania pracy nad sobą i zmiany swojego dotychczasowego stylu życia. 

 

Tekst: szer. Natalia Szarapow
Zdjęcia: szer. Natalia Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej