W 100-ną rocznicę I Powstania Śląskiego, uczczono pamięć śląskich powstańców. Lekcje historii odbyli również gliwiccy skazani.

Powstania śląskie

W latach 1919-1921 na Górnym Śląsku miały miejsce trzy konflikty zbrojne między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Według historycznych opracowań, Pierwsze Powstanie Śląskie było spontanicznym zrywem polskiej ludności, którego celem miało być przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Upadło po 10 dniach - przygotowało jednak grunt do dwóch kolejnych powstań w latach kolejnych.

Niezapomniani

Lokalna działalność o charakterze historycznym i patriotycznym to ważny element pracy wychowawczej z więźniami przebywającymi w gliwickim areszcie. Jednym z działań programu resocjalizacyjnego „Kartka z kalendarza” jest wsparcie w utrzymywaniu w należytym porządku miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla historii naszego regionu. W porozumieniu z Miejskich Zakładem Usług Komunalnych w Gliwicach, więźniowie uporządkowali w ostatnim czasie również teren wokół pomnika poległych w czasie Powstań Śląskich w Gliwicach Ligocie Zabrskiej. Podczas zajęć edukacyjnych skazani zapoznali się też z historią tego miejsca oraz uczcili pamięć poległych powstańców symbolicznie zapalając pod zbiorową mogiłą znicze.

Tekst i zdjęcia: st.szer. Natalia Szarapow / AŚ Gliwice


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej