W Areszcie Śledczym w Gliwicach odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU”. Okoliczne szkoły mają możliwość uczestniczenia w wizytach edukacyjnych na terenie jednostki. Funkcjonariusze będą również prowadzić zajęcia profilaktyczne w szkołach. Spotkania mają na celu szeroko rozumianą prewencję przestępstw, a także uświadamianie młodzieży w kwestii fundamentalnych zasad prawa karnego.

Nowe zadania

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe zadania Służby Więziennej: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy), a także edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych (art. 2 ust. 2c ustawy).

Zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej nie są odmienne od tych, które Służba Więzienna realizowała dotychczas. W wielu jednostkach od dawna prowadzono współpracę z placówkami oświatowymi czy innymi instytucjami, zwłaszcza w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży. Nierzadko odbywały się wizyty szkół w jednostkach penitencjarnych. Dzięki nowej regulacji działania edukacyjne mogą zostać skoordynowane na szczeblu ogólnopolskim.

Ignorantia iuris nocet

Edukacja prawna ma na celu uświadamianie młodzieży w kwestii fundamentalnych zasad prawa karnego. W trakcie zajęć młodzież dowiaduje się między innymi jakiej odpowiedzialności podlegają osoby, które nie przestrzegają norm prawnych. Uczestnicy zajęć kończą je bardziej świadomi obowiązujących zasad prawnych oraz z wiedzą, że nieznajomość prawa szkodzi.

Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej spełniają przede wszystkim funkcję edukacyjną w zakresie prewencji przestępstw. Pokazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzież, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem.

Nowe doświadczenia

W gliwickim areszcie jako pierwszy udział w programie wziął Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, który od 2013 roku kształci klasy mundurowe. Kolejną szkołą był Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych im Cichociemnych w Gliwicach. Oprócz uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych, młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda jednostka penitencjarna od środka. Uczniowie poznali również specyfikę pracy i funkcjonowania aresztu śledczego oraz dowiedzieli się, jakie zadania wykonują na co dzień funkcjonariusze SW. W najbliższym czasie w programie wezmą udział kolejne grupy uczniów.

 

Tekst/zdjęcia: N.Szarapow/SW
Źródło danych – sw.gov.pl, https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej