Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Piotr Kubas oraz Konsul honorowa Francji Anna Krasuska – Terrillon uczcili pamięć poległych na terenie Śląska żołnierzy francuskich.

Na terenie parku Starokozielskiego w Gliwicach znajduje się pomnik - sarkofag poświęcony żołnierzom i oficerom francuskim, którzy zginęli na terenie Górnego Śląska w latach 1920 - 1922. Jednym z poległych był dowódca 27. Batalionu, major Bernard Montalegre, zastrzelony 04.07.1921 roku przed kasynem w Bytomiu.

Najwięcej żołnierzy zginęło jednak podczas zamachu przeprowadzonego na cmentarzu w Gliwicach w ostatnich dniach stacjonowania alianckiego kontyngentu na Górnym Śląsku. Na ich uroczystość pogrzebową w 1922 r. osobiście przyjechał generał Henri Le Rond. Szczątki tragicznie zmarłych żołnierzy kilka lat później zostały ekshumowane i złożone we Francji.

Mjr Piotr Kubas wraz z Konsulem honorowym Anną Krasuską – Terrillon złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz oddali honory poległym żołnierzom francuskim.

 

Teskt/zdjęcia: N.Szarapow

Źródło danych: polskaniezwykla.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej