W tym roku promocję oficerską otrzymało 268 funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym 82 kobiety. Jeden z nich to wychowawca działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Egzamin

W egzaminie na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej w roku 2020/2021 wzięło udział 17 funkcjonariuszy z 11 jednostek podstawowych okręgu katowickiego. Egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej jest zwieńczeniem wielomiesięcznego szkolenia łączącego szeroki zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Funkcjonariusze podczas szkolenia zdobywają wiedzę z zakresu m. in. prawa, psychologii, resocjalizacji. Zakres szkolenia podzielony jest na dwa etapy: szkolenie unitarne obejmujące całokształt pracy funkcjonariuszy ze wszystkich działów oraz szkolenie specjalistyczne czyli zakres materiału dotyczący wybranego działu, w którym dany funkcjonariusz pełni służbę.

Promocja

W uroczystej promocji oficerskiej funkcjonariuszy Służby Więziennej wzięli udział wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski. Stopień podporucznika otrzymało 268 osób, które z pozytywnym wynikiem ukończyły wszystkie etapy szkolenia. Wydarzenie miało miejsce w Kaliszu, na terenie kampusu mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.

Nadzorujący Służbę Więzienną wiceminister Michał Woś wyraził satysfakcję, że tegoroczna promocja oficerska odbywa się właśnie w tym miejscu.

– Ostatnie lata skutecznej reformy więziennictwa - z programem „Praca dla więźniów”, modernizacją, polepszaniem warunków pracy i poprawą konkurencyjności wynagrodzeń w Służbie Więziennej na tle innych służb - łączą się z ważnym elementem, czyli ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości – powiedział.

Wiceminister Marcin Romanowski, który nadzoruje Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, życzył nowym oficerom wytrwałości.

– Pamiętajcie, że to dopiero początek waszej kariery oficerskiej – powiedział.

 

Szkoła oficerska to ważny krok na drodze zawodowej funkcjonariuszy. Ukończenie szkolenia i zdobycie stopnia podporucznika Służby Więziennej umożliwia im dalsze awanse zawodowe.

 

Opracowanie: AŚ Gliwice

Źródło danych: OISW Katowice/CZSW

Zdjęcie: Piotr Kochański/CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej