220 uczestników, blisko 1000 prac w kategorii artystycznej, literackiej, muzycznej, teatralnej oraz filmowej. Pandemia nie przeszkodziła penitencjarnej tradycji, wymusiła jednak pewne zmiany w formule konkursu.

Penitencjarna tradycja

Początek przeglądu miał miejsce w 1992 roku. Przez pierwsze lata liczba prac przesyłanych na konkurs była niewielka. W miarę upływu czasu następował jednak stały wzrost liczby uczestników kolejnych edycji konkursu i nadsyłanych prac. Sztumski przegląd nie boi się wyzwań - w 2004 roku do udziału w konkursie zaproszono twórców zagranicznych a w 2012 roku grupy teatralne. Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej jest przestrzenią, gdzie można zobaczyć jak utalentowani potrafią być więźniowie, jak - odpowiednio ukierunkowani przez więziennych wychowawców, terapeutów i psychologów - mogą tworzyć.

Sztuka nie zna granic

Ten rok jest inny. Wprowadzone w związku z pandemią restrykcje i ograniczenia wprowadziły do 29. Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Więziennej pewne zmiany. Nie spotkano się z twórcami i ich opiekunami w trakcie uroczystego otwarcia, a wernisaż przeniesiemy został do wirtualnej przestrzeni oraz na łamy folderu. Przegląd, tak jak jego twórcy został odizolowany. Symbolicznego otwarcia na terenie zakładu karnego dokonał ppłk Leszek Urbanowicz, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie. Wręczył wyróżnienia przebywającym tam osadzonym. Pozostali laureaci wyróżnienia i nagrody otrzymali pocztą. W ten sam sposób, uczestnicy przesłali swoje prace konkursowe.

Premiera miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wtedy też nagraliśmy spektakl. Zamysłem było wykorzystanie go później podczas zajęć teatralnych ze skazanymi. Jak się później okazało, dzięki temu mogliśmy wziąć udział w tegorocznym Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie. – mówi kpt. Adam Szymura, twórca gliwickiej grupy teatralnej, scenarzysta i reżyser wszystkich spektakli.

Teatr Bez Nazwy od ponad 10 lat udowadnia, że więzienne mury nie stanowią dla sztuki przeszkody. Tegoroczny konkurs pokazał, że sztuka nie zna granic również w czasie pandemii. – dodaje ppłk Dariusz Wajszczyk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Za spektakl „Tango. Roz – proszone”, Teatr Bez Nazwy z Aresztu Śledczego w Gliwicach został nagrodzony w kategorii „Teatr, formy dramatyczne, widowiska słowno – muzyczne, monodramy”.

 

Tekst / Źródło danych: ZK Sztum / N.Szarapow / Służba Więzienna

Zdjęcia: ZK Sztum / N.Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej