16 czerwca br. na terenie Aresztu Śledczego w Gliwicach zostało przeprowadzone spotkanie w ramach projektu „Szanuj zasady, chroń życie”, który realizowany jest wspólnie przez Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

Decyzja, odpowiedzialność, konsekwencje

 

Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom, że czasem wystarczy chwila, jedna nieprzemyślana decyzja, a konsekwencje złego wyboru mogą być bardzo dotkliwe. Młodzież uwrażliwiana była na to, jakie skutki mogą powodować niewłaściwe decyzje na drodze. Spotkanie miało także zwrócić uwagę słuchaczy na potrzeby innych oraz wskazywać na odpowiedzialność, która spoczywa na uczestniku ruchu drogowego.

Projekt „Szanuj zasady, chroń życiezostał przygotowany z myślą o młodzieży uczącej się w szkołach średnich, która planuje zdobyć uprawienia do prowadzenia pojazdów lub też od niedawna dysponuje prawem jazdy. Z tego powodu podczas zajęć omówiono też zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, ograniczenia prędkości oraz zasady tworzenia korytarzy życia.

Przestrzegano także przed konsekwencjami, które mogą spotkać na skutek kierowania pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoba skazana, która odbywa karę pozbawienia wolności w związku z art. 178a KK, opowiedziała uczniom o konsekwencjach swoich życiowych wyborów, a także o swoich przeżyciach związanych z pobytem w izolacji penitencjarnej.

„Szanuj zasady, chroń życie”

Projekt edukacyjny „Szanuj zasady, chroń życie” jest realizowany w ramach porozumienia o współpracy podpisanego przez Służbę Więzienną oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Zajęcia prowadzone są w aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie całego kraju. Głównym celem wspólnych działań jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także wskazanie młodym ludziom konsekwencji decyzji i wyborów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na ich dalsze życie.

 

Tekst i zdjęcia: SW/AŚ Gliwice

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej