W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyło się Święto Policji 2022. Tegoroczne obchody Święta Policji są szczególne, ponieważ w tym roku śląska policja obchodzi stulecie istnienia.

Tradycja

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Uczelni, kierownictwo śląskiej i gliwickiej policji, służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych. W trakcie imprezy wyróżniający się policjanci otrzymali awanse oraz nagrody. Wręczone zostały również okolicznościowe medale z okazji 100-lecia śląskiej policji. Na zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach w obchodach uczestniczył Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Współpraca

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z głównych zadań formacji mundurowych w naszym kraju. Zadania Służby Więziennej w mniejszym lub większym zakresie realizowane są przy współudziale innych służb, a w szczególności Policji. Współpraca obejmuje wiele obszarów, począwszy od działań profilaktycznych aż do konieczności zapewnienia bezpieczeństwa jednostki w sytuacjach wyjątkowych.

Służba Więzienna ściśle współpracuje z Policją  przy realizacji czynności procesowych realizowanych poza terenem jednostki. Policjanci wspierają też więzienników podczas realizacji wyjazdów do pozawięziennych placówek ochrony zdrowia lub na ceremonie pogrzebowe.

Przy tej wyjątkowej okazji dziękujemy naszym kolegom i koleżankom Policjantom za dotychczasową współpracę oraz życzymy wszystkiego co najlepsze.

 

Tekst: AŚ Gliwice/SW

Zdjęcia: KMP Gliwice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej