I ty możesz zmienić swoje życie jeśli tylko zechcesz - z takim przesłaniem przyjechali do gliwickich osadzonych przedstawiciele fundacji SNAP.

Fundacja SNAP zajmuje się działalnością społeczną na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu lub dopalaczy. Działalność profilaktyczna w zakładach karnych jest realizowana poprzez prelekcje organizowane dla więźniów w formie warsztatów i indywidualnych spotkań, poprzez osobiste świadectwa, koncerty muzyki, audycje czy spektakle teatralne.

Fundacja realizuje swój program na terenie całego kraju. Styczniowy koncert w gliwickim areszcie był połączony z rozmowami ze skazanymi oraz osobistymi refleksjami prowadzących. Autorskie spotkania S.N.A.P "I ty możesz zmienić swoje życie" realizowane są również w szkołach, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, zakładach poprawczych.

 

Tekst i zdjęcia: st.szer.N.Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej