Edukacja historyczna w więzieniu? To możliwe. Za nami kolejna odsłona programu resocjalizacyjnego Dziedzictwo Pokoleń. Wystawę poświęconą 100. rocznicy polskiej obrony Lwowa obejrzało w Gliwicach ponad stu osadzonych.

Zawsze wierny

Wystawa „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918–1919”, przygotowana została przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Autorami są pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu: dr Tomasz Gałwiaczek, dr Stanisław A. Bogaczewicz, dr Andrzej Olejniczak, dr Daniel Koreś, Stanisław Kiełb oraz Jerzy Rudnicki. Projekt graficzny wystawy przygotował Michał Kogut, a autorami zdjęć militariów są Monika Mikuczewska oraz dr Andrzej Olejniczak.

Przy tworzeniu wystawy wykorzystano zdjęcia i dokumenty ze zbiorów wrocławskich: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Miejskiego oraz Muzeum Politechniki Wrocławskiej a także: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości, Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie oraz zbiory prywatne polskich rodzin.

Więcej niż lekcja historii

Osadzeni w gliwickim areszcie każdego roku biorą udział w podobnych zajęciach prowadzonych przez więziennego wychowawcę. Resocjalizacja w duchu edukacji patriotycznej pozwala na kształtowanie wśród skazanych umiejętności oceny zdarzeń historycznych, rozwijanie ich sfery moralnej, empatii, wrażliwości na krzywdę, tolerancji - i tym samym modelowanie prawidłowych postaw społecznych.

 

Tekst i zdjęcia: st.szer.N.Szarapow / AŚ Gliwice

Źródło danych: IPN

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej