Po wyjściu na wolność, gliwiccy więźniowie będą mogli szybciej znaleźć pracę. Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe zdobyli podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Praca – inwestycja w siebie

W Areszcie Śledczym w Gliwicach już od kilku lat organizowane są kursy zawodowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po ukończeniu szkoleń, zajęć aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, skazani otrzymują odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty świadczące o uzyskaniu kwalifikacji.

Szkolenie zakończone egzaminem potwierdzającym zdobycie uprawnień elektrycznych do 1kV ukończyło właśnie 12 osadzonych. To jednak nie koniec – jeszcze w tym roku na terenie jednostki odbędą się kolejne kursy. Osadzeni będą nabywać umiejętności i doświadczenie w takich zawodach jak technolog robót wykończeniowych, brukarz, ogrodnik czy hydraulik. Łącznie kwalifikacje zawodowe w tym roku uzyska 60 więźniów.

 

Szansa na (nie)powrót

Celem takich działań jest wzrost aktywności zawodowej osób pozbawionych wolności, a także zwiększenie ich późniejszej zdolności do zatrudnienia. W pierwszej kolejni kursami obejmowani są więźniowie, którzy nie mają zawodu, bądź w swoim fachu dotychczas nie potrafili znaleźć pracy. Na kursach zdobywają wiedzę i umiejętności, które mają ułatwić im po wyjściu na wolność poszukiwanie legalnego zatrudnienia. Wszystko po to, aby w przyszłości doświadczenie zawodowe zdobywali już tylko poza więzieniem.

 

Tekst i zdjęcia: st.szer. Natalia Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej