Gliwicki areszt odwiedzili sędziowie biorący udział w programie wymiany stażowej Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN Exchange Programme).

Europejscy sędziowie uczestniczą w tegorocznym Programie Wymiany ETJN wraz z opiekunem Sędzią Sądu Rejonowego w Gliwicach Magdaleną Topolską. To kolejna taka wizyta studyjna w areszcie na Siemińskiego.  

Gliwicką jednostkę odwiedził tym razem sędzia karny z Kilonii (Niemcy). Dzięki wizycie goście mogli dowiedzieć się jakie zadania realizuje polska Służba Więzienna. Mieli również okazję zobaczyć jak funkcjonuje areszt śledczy oraz na czym polega praca funkcjonariuszy SW.

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (www.ejtn.eu) zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej. Utworzona 13 października 2000 r. jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli. Każdego roku EJTN wydaje katalog zawierający szkolenia organizowane przez ośrodki zawodowego doskonalenia kadr wymiaru sprawiedliwości, które skierowane są do sędziów i prokuratorów z całej Europy, w tym z Polski. Prowadzony jest również program wymiany stażowej (Exchange Programme), który umożliwia sędziom, prokuratorom i trenerom poznanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w innych krajach europejskich.

 

Tekst i zdjęcia: st.szer. N.Szarapow

Źródło danych: www.kssip.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej