Gliwicki areszt odwiedzili sędziowie z Niemiec i Włoch. Wizyta była częścią programu wymiany stażowej Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN Exchange Programme).

Sędziowie uczestniczą w tegorocznym Programie Wymiany ETJN wraz z opiekunem Sędzią Sądu Rejonowego w Gliwicach Magdaleną Topolską. Dzięki spotkaniu w areszcie, goście mogli zobaczyć przemiany, jakie zaszły w polskim więziennictwie na przestrzeni lat. Podczas spaceru po jednostce, mieli okazję poznać na czym polega codzienna praca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na przykładzie zajęć więziennego koła teatralnego przekonali się też, jak wygląda praca wychowawcza z osobami pozbawionymi wolności.

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (www.ejtn.eu) zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej. Utworzona 13 października 2000 r. jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli. Każdego roku EJTN wydaje katalog zawierający szkolenia organizowane przez ośrodki zawodowego doskonalenia kadr wymiaru sprawiedliwości, które skierowane są do sędziów i prokuratorów z całej Europy, w tym z Polski. Prowadzony jest również program wymiany stażowej (Exchange Programme), który umożliwia sędziom, prokuratorom i trenerom poznanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w innych krajach europejskich.

 

Tekst i zdjęcia: st.szer. N.Szarapow

Źródło danych: www.kssip.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej