„Szansa na dalsze leczenie Lenki to dla nas największe podziękowanie” – tak o akcji charytatywnej realizowanej wraz z OHP w Rybniku mówi Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Dariusz Wajszczyk. Tymczasem, do gliwickiego aresztu dotarły podziękowania od rodziców dziewczynki.

 „Zbieramy nakrętki – ratujemy dzieci”

Areszt Śledczy w Gliwicach współpracuje z Hufcem Pracy w Rybniku już od trzech lat. Podmioty w porozumieniu zbierają plastikowe nakrętki, które następnie przekazywane są na rzecz pomocy niepełnosprawnym dzieciom. W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie zostały przekazane na rzecz małej Lenki. Rodzice zebrane środki przeznaczą na leczenie, sprzęt rehabilitacyjny i rehabilitację córki.

E jak ekologia, E jak empatia

W gliwickim areszcie nakrętki zbierają już chyba wszyscy. Regularnie przekazywane są one potem do rybnickiego Hufca Pracy. Zbiórkę organizuje się również wśród osadzonych. Jak mówi jej koordynator, st. szer. Dawid Rosak cieszy się ona w gliwickim areszcie dużym zainteresowaniem. Każdego miesiąca aktywnie włącza się w nią ponad 50 skazanych. Dzięki temu, oprócz budowania świadomości ekologicznej, osadzeni uwrażliwiani są na problemy innych i uczeni zachowań prospołecznych. Jednak przede wszystkim – dowiadują się jak wiele zależy się od jednego, najmniejszego gestu i zachowania. „Odłożenie jednej nakrętki, jednego dnia to świetny początek. Kiedy dodamy do tego regularność i długofalowość, efekty będą większe niż suma części.  Sprawdza się to w wielu obszarach naszego życia. To również chcemy pokazać skazanym.” – komentuje więzienny psycholog, st.szer. Natalia Szarapow.

 

Tekst i zdjęcia: AŚ Gliwice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej