Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach ukończyli kolejne specjalistyczne szkolenia zawodowe. Tym razem trenowali umiejętności z zakresu strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Profesjonalnie…

Szkolenie ze stosowania środków przymusu bezpośredniego odbyło się na terenie gliwickiego aresztu. Funkcjonariusze ćwiczyli pod okiem doświadczonego, wieloletniego instruktora samoobrony oraz technik interwencyjnych. Wszystko po to, aby w przypadku zagrożenia potrafili właściwie zareagować.

Kolejnym etapem był trening strzelecki na strzelnicy Towarzystwa Strzeleckiego „Temida” w hali MOSIR w Zabrzu. Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć praktycznych ze strzelania musieli wykazać się znajomością przepisów dotyczących użycia broni palnej. Wszyscy funkcjonariusze oddali strzały z dwóch jednostek broni: PM-06 i P-99. Pod fachowym okiem zbrojmistrza i instruktora strzelectwa ćwiczyli odpowiednią postawę strzelecką, celność, a przede wszystkim bezpieczną obsługę broni.

nowocześnie...

Podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności to dla funkcjonariuszy Służby Więziennej nieodłączna część ich pracy. Wdrażany od 2017 roku „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” to nie tylko doskonalenie zawodowe, ale także reorganizacja strukturalna, poprawa infrastruktury i warunków pracy funkcjonariuszy oraz nowoczesny, na miarę XXI wieku – sprzęt i wyposażenie. To środki ochrony osobistej, uzbrojenie, elektroniczne kompleksowe systemy zabezpieczeń zakładów karnych i aresztów śledczych, urządzenia do prześwietlania paczek, bagaży i wykrywania narkotyków, wykrywacze telefonów komórkowych, systemy sygnalizacji pożarów, systemy depozytowe kluczy.

… i bezpiecznie

Funkcjonariusze każdego dnia dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa izolując sprawców przestępstw. Również tych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności z uwagi na przemocowe i agresywne zachowania wobec innych. Zdarza się, że żeby wypełnić swoją misję funkcjonariusze ryzykują własne zdrowie, a czasem nawet życie. Jedynie profesjonalne przygotowanie i regularne ćwiczenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa pozwala na właściwe reagowanie w tak trudnych, nieprzewidywalnych i stresujących warunkach. W sytuacji zagrożenia liczy się każda sekunda. Ma być skutecznie – ale przede wszystkim bezpiecznie. Dla każdej ze stron.

 

Tekst i zdjęcia: st.szer. N.Szarapow
Źródło danych: OISW Katowice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej