Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności – to kluczowe zadania Służby Więziennej. Podstawowych zadań formacji jest jednak więcej. Do jednego z nich należy edukacja prawna młodzieży związana z prewencją przestępstw. Funkcjonariusze SW chętnie też dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami i studentami.

Praktyki studenckie i pierwsze doświadczenia zawodowe

Do gliwickiego aresztu regularnie zgłaszają się słuchacze takich kierunków jak psychologia, pedagogika czy resocjalizacja. Pod okiem więziennych wychowawców i psychologów studenci chcą zdobyć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. Mówią, że to świetna okazja do zdobycia doświadczenia oraz poznania pracy więzienia od środka. Praktyki studenckie odbywają w areszcie również studenci kierunków związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

W ramach porozumienia z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach studenci uczelni mają możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie jednostki. Od tego roku akademickiego Areszt Śledczy w Gliwicach ma wspierać również organizację procesu dydaktycznego m.in. poprzez prowadzanie przez funkcjonariuszy SW zajęć dla studentów oraz włączenie się w organizację przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych.

Klasy mundurowe i wizyty studyjne

Nie tylko studenci mają szansę uczyć się od więzienników. Gliwicki areszt współpracuje również z okolicznymi szkołami średnimi, które kształcą uczniów w klasach o profilu mundurowym. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie jednostki. Dzięki temu mogą poznać specyfikę funkcjonowania aresztu śledczego oraz charakter pracy funkcjonariuszy SW.

W październiku areszt odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach. Młodzież dowiedziała się o tym, jakie zadania w systemie bezpieczeństwa państwa realizuje Służba Więzienna. Zbrojmistrz pokazał uczniom środki ochrony i uzbrojenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy SW. Więzienna psycholog opowiedziała o pracy z osobami pozbawionymi wolności.

Jednostka współpracuje też z Liceum Ogólnokształcącym Animator w Gliwicach. Uczniowie klas o profilu wojskowym podczas wizyt w areszcie dowiadują się, jaki jest porządek dnia w zakładzie karnym oraz jakie prawa i obowiązki mają osoby pozbawione wolności. Funkcjonariusze SW opowiadają też przyszłym żołnierzom o programach resocjalizacyjnych prowadzonych przez wychowawców i psychologów.

Nowe pokolenia funkcjonariuszy

Porozumień o współpracy wciąż przybywa. W ostatnim czasie podpisane zostało kolejne. Już niebawem za murami na Siemińskiego zdobywać wiedzę będą uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, której organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

Dziękujemy za możliwość współdziałania z Państwem. Myślę, że nasza współpraca i praktyka pokażą, że jesteśmy dobrym partnerem, a skorzysta na tym przede wszystkim młodzież naszej szkoły – powiedział podczas podpisywania porozumienia Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki.

Podjęto już działania zmierzające do nawiązania współpracy ze  wszystkim szkołami powiatu gliwickiego, które kształcą uczniów w klasach mundurowych. 

Z przyjemnością pokażemy uczniom na czym polega nasza praca oraz jak mogą w przyszłości zostać funkcjonariuszami Służby Więziennej – podsumował spotkanie Dyrektor Aresztu Śledczego mjr Michał Mudy.

Rekrutacja i rozwój zawodowy

Spotkania z uczniami i studentami to również okazja do pokazania na czym polega praca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Młodzież dowiaduje się dlaczego warto i jak zostać funkcjonariuszem SW.

W jednostkach penitencjarnych służbę pełnią funkcjonariusze działów ochrony, penitencjarnego, terapeutycznego, kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej może być osoba, która m.in. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz posiada odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne.

 

Obecnie w Areszcie Śledczym w Gliwicach trwa nabór na stanowisko strażnika działu ochrony. Dokumenty aplikacyjne można składać do 24.10.2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego - https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-gliwice-tresc-ogloszenia-nabor-nr-1-2023

 

Tekst i zdjęcia: N. Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej