Odrodzenie się i nowe życie to symbolika, która w zakładzie karnym nabiera szczególnego znaczenia. Wokół tych obszarów skupione były spotkania w ramach programu resocjalizacyjnego skierowanego do osadzonych seniorów przebywających w gliwickim areszcie.

Przygotowania

Czas przedświąteczny w gliwickim areszcie wiąże się z wytężonymi działaniami. Wzmożona jest praca wychowawców, psychologów i więziennych kapelanów. To Ci funkcjonariusze i pracownicy najmocniej wspierają osadzonych w spędzaniu i przeżywaniu świąt w więzieniu. W ostatnim czasie kolejną odsłonę miał również program "Kreatywny Senior", który w gliwickim areszcie realizowany jest już po raz drugi. 

Kreatywny Senior

Program ma na celu przygotowanie skazanych seniorów przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach do readaptacji społecznej poprzez ich zaangażowanie i motywowanie do ciągłej aktywności, kreatywnego działania, poszerzania wiedzy, ćwiczenia pamięci, kształtowania właściwych relacji z rodziną i społeczeństwem a nade wszystko czucia się potrzebnym dla innych i powstrzymaniem od popełniania kolejnych przestępstw po wyjściu na wolność. Program przeznaczony jest dla skazanych w wieku powyżej 55 roku życia. Osadzeni podczas programu wykonują kartki świąteczne, które mogą wysłać swoim bliskim, ćwiczą pamięć rozwiązując różne zadania, rebusy i krzyżówki, relaksują się poprzez kolorowanki dla dorosłych, rozmawiają o swoich emocjach i problemach.

Nowa droga

Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wśród osób starszych sprzyja ich integracji społecznej i przystosowaniu do samodzielnego życia. Osadzeni bardzo chętnie uczestniczą w programie angażując się w realizację powierzonych im zadań. Pod pracami osadzonych kryje się jednak coś więcej niż tylko wielkanocna symbolika. Poprzez ich tworzenie, skazani mają okazję powiedzieć swoim bliskim te słowa, które czasem najtrudniej im wypowiedzieć - „dziękuję”, „kocham”, „przepraszam”. To sprawia, że dla niektórych więźniów przedświąteczne spotkania stanowią początek nowej drogi w ich życiu.

Tekst i zdjęcia: AŚ Gliwice / N.Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej