Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach oraz Konsul honorowa Francji Anna Krasuska – Terrillon uczcili pamięć poległych na terenie śląska żołnierzy francuskich.

Zapisani w pamięci

Na terenie parku Starokozielskiego w Gliwicach znajduje się pomnik - sarkofag poświęcony żołnierzom i oficerom francuskim, którzy zginęli na terenie Górnego Śląska w latach 1920 - 1922. Z okazji przypadającej w kwietniu rocznicy zamachu przeprowadzonego w ostatnich dniach stacjonowania alianckiego kontyngentu na tych terenach, ppłk Dariusz Wajszczyk wraz z Konsulem honorowym złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz oddali honory poległym żołnierzom francuskim.

Niezapomniani

Lokalna działalność o charakterze historycznym i patriotycznym to ważny element pracy wychowawczej z więźniami przebywającymi w gliwickim areszcie. Jednym z działań programu resocjalizacyjnego „Kartka z kalendarza” jest wsparcie w utrzymywaniu w należytym porządku miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla historii naszego regionu. W porozumieniu z Miejskich Zakładem Usług Komunalnych w Gliwicach, więźniowie uporządkowali w ostatnim czasie również teren wokół pomnika w parku Starokozielskim. Podczas zajęć edukacyjnych zapoznali się też z historią tego miejsca oraz uczcili pamięć poległych żołnierzy francuskich symbolicznie zapalając pod pomnikiem znicze.

Tekst i zdjęcia: st.szer. Natalia Szarapow / AŚ Gliwice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej