Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na terenie województwa śląskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) zarządza się, co następuje:

Począwszy od dnia 28 marca 2022 r. od godziny 6.00, na terenie Aresztu Śledczego w Gliwicach:
 

  1. Łączna liczba osób odwiedzających osadzonego nie może przekroczyć trzech (tj. maksymalnie jedna osoba dorosła i dwoje dzieci lub dwie osoby dorosłe i jedno dziecko);
  2. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8 i art 92 pkt 10 Kodeksu Karnego Wykonawczego;
  3. Odstępuję się od stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt;
  4. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia;
  5. Przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury.

O zmianach w powyższym zakresie powiadomimy stosownym komunikatem.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej