Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na terenie województwa śląskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) zarządza się, co następuje:

Począwszy od dnia 28 lutego 2022 r. od godziny 6.00, na terenie Aresztu Śledczego
w Gliwicach:

  1. ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń do 1 widzenia w miesiącu, w wymiarze 60 minut, w którym jako osoby odwiedzające, uczestniczyć mogą 1 osoba pełnoletnia i 1 niepełnoletnie dziecko;
  2. w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego;
  3. realizacja posług, o których mowa w art. 106 k.k.w. odbywa się z pełnym zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

O zmianach w powyższym zakresie powiadomimy stosownym komunikatem.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej