11 skazanych ukończyło kurs o profilu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Uzyskany certyfikat otwiera więźniom kolejny etap drogi do ich życiowej samodzielności

Praca – inwestycja w przyszłość

Kurs zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po ukończeniu szkoleń, zajęć aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, skazani otrzymują odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty świadczące o uzyskaniu kwalifikacji.

Szkolenie zakończone egzaminem potwierdzającym zdobycie uprawnień w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ukończyło 11 osadzonych. Podczas kursu więźniowie zdobyli wiedzę i umiejętności, które ułatwią im po wyjściu na wolność poszukiwanie legalnego zatrudnienia.

 

Wolna progresja

Dalszym etapem aktywizacji zawodowej absolwentów kursu będzie zatrudnienie ich na terenie jednostki. Ci, którzy właściwie i sumiennie będą wypełniać swoje obowiązki, z czasem mogą zostać zatrudnieni u zewnętrznych kontrahentów i pracować poza aresztem. Dzięki temu, powoli będą przyzwyczajać się do powrotu na wolność.

 
Praktyka pokazuje, że firmy doceniają takich doświadczonych pracowników. Niektórzy skazani kontynuują pracę u kontrahentów po zakończeniu kary odbywania wolności. Z tą różnicą, że wtedy już odpocząć wracają nie do więziennej celi – a do własnego domu.

 

 

Tekst i zdjęcia: st.szer. Natalia Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej