Przypadająca na dzień 25 lipca inicjatywa święta podjęta została w 2006 roku przez Duszpasterstwo Kierowców współpracujące z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krzysztofem Hołowczycem - kierowcą rajdowym. W gliwickim areszcie Dzień Bezpiecznego Kierowcy to nie jedyna okazja do przeprowadzenia ze skazanymi zajęć profilaktycznych. Udział w programach pozwala skazanym na kształtowanie odpowiedzialnych postaw w roli kierowcy.

Programy readaptacyjne

Psychologowie i wychowawcy więzienni prowadzą wobec skazanych zindywidualizowane oddziaływania w zakresie społecznej readaptacji więźniów. Jednym z wykorzystywanych do tego narzędzi są programy resocjalizacyjne. Maja one na celu niwelowanie deficytów będących główną przyczyną wejścia w konflikt z prawem.

W gliwickim areszcie przebywa wielu skazanych, którzy posiadają do wykonania wyrok za przestępstwo popełnione z art. 178a kk. Do tej grupy skazanych skierowanie są w szczególności dwa programy resocjalizacji. Prowadzą je więzienni psychologowie.

HIOB

Program „HIOB” został opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców skazanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości (art. 178 kk) są działaniem prewencyjnym, których celem jest doprowadzenie do obniżenia liczby kolizji i wypadków drogowych.  Zajęcia te mają ćwiczyć umiejętność prawidłowej oceny ryzyka, samooceny oraz umiejętność kontroli swoich decyzji dotyczących picia alkoholu i prowadzenia pojazdów, co w konsekwencji prowadzi do kształtowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Piłeś – nie jedź

Program „Piłeś, nie jedź” również jest dedykowany jest dla skazanych odbywających karę za przestępstwo z art 178a KK, czyli dla sprawców tzw. przestępstw drogowych. Osobą tym towarzyszą zazwyczaj dysfunkcyjne przekonania na temat alkoholu, które w dużej mierze wynikają z braku elementarnej wiedzy na ten temat. Celem programu jest uświadomienie odbiorcom tych przekonań oraz dostarczenie nowej wiedzy dotyczącej bycia odpowiedzialnych uczestnikiem ruchu drogowego.

 

Tekst/zdjęcie: N.Szarapow/AŚ Gliwice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej