Na mocy porozumienia zawartego z Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach, więźniowie od wielu lat pomagają w pracach porządkowych na terenie cmentarza żydowskiego przy Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach.

Czy żydzi obchodzą Święto Zmarłych?

W judaizmie nie ma odpowiednika dnia Wszystkich Świętych czy Zaduszek. Modlitwę za zmarłych odmawia się w synagogach cztery razy do roku (w Jom Kipur, ostatniego dnia Sukot, w Pesach i Szawuot). Żydzi obchodzą rocznicę śmierci bliskich jarcait (dosł. czas roku). W tym dniu, przez całą dobę pali się świecę lub lampę i uczestniczy w nabożeństwie w synagodze odmawiając kadisz. Zaleca się w tym dniu przestrzegania postu, jednak nie jest to obowiązkowe. Powinno się za to studiować Misznę (jeden z podstawowych tekstów rabinicznych) oraz odwiedzić grób zmarłego.

Wyrazem szacunku dla zmarłego i pamięci o nim jest położenie na macewie kamienia. Żydzi oznaczali kamieniami groby zmarłych w czasie wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Położenie go na steli nagrobnej jest wyrazem szacunku dla zmarłego i pamięci o nim. Kamień jest wieczny – nie wypali się jak znicz i nie zwiędnie jak kwiaty.

Kartka z kalendarza

W ramach realizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Gliwicach programu resocjalizacyjnego „Kartka z kalendarza” skazani regularnie pomagają w pracach porządkowych na terenie cmentarza żydowskiego. Dzięki uprzejmości Muzeum w Gliwicach – Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, więźniowie mogą uczestniczyć też w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez jego pracowników.

Pomimo, że w judaizmie nie obchodzi się dnia Wszystkich Świętych czy Zaduszek, gliwiccy skazani zadbali w tym roku o cmentarz również na 1 listopada. Dlaczego? Jak mówi pracownik Gminy Żydowskiej w Katowicach opiekujący się cmentarzem „Umożliwiamy mieszkańcom w tym okresie wejście na teren cmentarza, ponieważ w naszej rodzimej kulturze i religii jest to ważne święto. Robimy to też po to, żeby umożliwić dialog pomiędzy kulturami. Na cmentarzu żydowskim w Gliwicach jest wiele rodzinnych grobów, które odwiedzają ich bliscy. Stąd też troska, aby również w tym okresie cmentarz był w należytym porządku.”

 

Tekst i zdjęcia: st.szer.N.Szarapow / AŚ Gliwice
Źródło danych: Gmina Żydowska w Katowicach / wycieczki-krakow.com.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej