Odprawą służbową połączoną z awansami, premierą sztuki teatralnej "Polska.Przebudzenie" i wystawą "100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce" uczczono w gliwickim areszcie rocznicę odzyskania niepodległości.

Równo wiek temu, Polska po 123 latach powróciła na mapę Europy. W tym jubileuszowym roku, w gliwickim areszcie miejsce miały szczególne obchody.

100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce

Za kolebkę współczesnego więziennictwa uważać można wydany w 1919r. dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Opisano w nim m.in.  strukturę formacji i zagwarantowano podstawowe prawa osób pozbawionych wolności. Od tego czasu minął cały wiek, a współczesne więzienia niczym nie przypominają tych sprzed 100 lat. „100 lat później posiadamy w swoim zapleczu zmodernizowane jednostki, wyspecjalizowaną kadrę oraz wypracowane naszym wieloletnim doświadczeniem skuteczne narzędzia do pracy ze skazanymi.” - podkreślał podczas otwarcia listopadowej uroczystości Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach ppłk Dariusz Wajszczyk.

Szczególna rocznica

W gliwickich obchodach stulecia więziennictwa w niepodległej Polsce, udział wzięli komendanci oraz kierownictwo gliwickich służb mundurowych, przedstawiciele samorządu, duchowieństwa oraz śląscy więziennicy. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił również Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach mjr Łukasz Górny. W intencji funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin uroczystą Mszę Świętą w więziennej kaplicy odprawił ks. biskup Andrzej Iwanecki. Zwracając się do funkcjonariuszy, zachęcał ich do codziennego praktykowania i pielęgnowania w sobie wdzięczności oraz dokonywania życiowych wyborów zgodnie ze swoim sumieniem. „Życzę Wam byście nieustannie wzrastali i tym sposobem odnajdywali sens swojego powołania i służby. Byście zawsze mieli wiarę w sercu i mogli liczyć na pomoc z wysoka.”

Za wierną służbę

Podczas obchodów wręczono akty mianowania na wyższy stopień 19 gliwickim funkcjonariuszom. Rozkazem personalnym Ministra Sprawiedliwości 2 funkcjonariuszy otrzymało kolejno stopień porucznika i kapitana SW. Ponadto, zarządzeniem personalnym Ministra Sprawiedliwości dwóch funkcjonariuszy gliwickiego aresztu otrzymało brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. „Pragnę złożyć Wam najszczersze podziękowania za to, że swoją postawą najlepiej pokazujecie innym czym jest nowoczesny patriotyzm. To właśnie Wasza szczególna i wymagająca służba jest dzisiejszym świadectwem troski o Polskę.” – mówił podczas wręczania odznaczeń ppłk Wajszczyk.

Polska. Przebudzenie.

Swoją premierę miała w tym dniu również najnowsza sztuka gliwickiego Teatru Bez Nazwy „Polska. Przebudzenie". Tym razem więźniowie pokazali widzom w jaki sposób oni rozumieją patriotyzm. Jak zawsze spektakl osadzony został w realiach więziennych murów, a aktorzy swoją historią zmuszali widza do refleksji nad życiowymi wartościami. Jak zwrócił uwagę mjr Łukasz Górny, „Sztuka była przypomnieniem kilku kart z kalendarza historii. W tym spektaklu, reżyserowi udało się postawić kilka pytań, które pomimo upływa lat są aktualne. Każdy z nas powinien  sobie również sam na nie odpowiedzieć.”

Tradycja i nowoczesność

Zespół teatralny Aresztu Śledczego w Gliwicach działa już od ponad 10 lat. Inicjatorem, scenarzystą i reżyserem wszystkich spektakli jest wychowawca kpt. Adam Szymura. Od momentu powstania projektu, w zajęciach teatralnych udział wzięło już ponad 200 osadzonych, a 12 sztuk oscylujących wokół tematyki więziennej obejrzało dotychczas ponad 2 tysiące widzów.  Od samego początku istnienia, Teatr Bez Nazwy propaguje ideę resocjalizacji skazanych poprzez sztukę. Takie kreatywne podejście do pracy wychowawczej z więźniami pokazuje jak na przestrzeni ostatnich stu lat, polskie więziennictwo ewoluowało.

Współczesne więzienia nie mają już jedynie na celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb skazanego na czas jego wyroku, a podejście do pracy penitencjarnej dalekie jest od szablonowego. Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej przygotować skazanych do właściwego powrotu do społeczeństwa. Takie właśnie jest więziennictwo w niepodległej Polsce.

 

 

tekst i zdjęcia: Natalia Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej